PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av porto

  Porto

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det er Posten Norge BA som har tillatelse til å utgi og godta bruk av frimerker og andre frankeringsmidler.

  Innland

  Omsetning av (postfriske) frimerker, porto, frankering o.l. er avgiftspliktig salg av tjenester, se mval. § 3-1. Frimerker kan brukes til utsending av brev under 2 kg.

  Utland

  Frimerker

  Salg av frimerke for utsending av brev til utlandet er også merverdiavgiftspliktig omsetning. Se mval. § 6-28 (6). Det er derfor uten betydning om brevet skal sendes innenlands eller til utlandet.

  Pakker

  Porto på pakker som sendes fra Norge og til utlandet skal avgiftsbehandles på samme måte som øvrig transport av varer til utlandet. Det vil si at slik omsetning er avgiftsfri, se mval. § 6-21.

  Stikkord:

  • frimerker,
  • pakkepost,
  • porto,
  • e-post,
  • omsetning,
  Salg av porto
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan