Kjøp av porto

Salg av porto

Salg - masseforsendelse brev utland

MVA
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 %
Konto
3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

For masseforsendelse av brev til utlandet skal det ikke beregnes merverdiavgift på omsetningen, se mval. § 6-28 (1) og (6).

Stikkord: masseforsendelser, pakkeforsendelser, omsetning