Generelt

Purring

Inkassovarsel

Tvist/innsigelse mot kravet

Betalingsoppfordring

Dersom kravet ikke er betalt innen fristen, minst 14 dager etter inkassovarselet er sendt, kan fordringshaver iverksette inkassotiltak. Skriftlig betalingsvarsel skal da sendes skyldner med en oppfordring til enten å betale eller komme med innsigelse på kravet innen minst 14 dager, se inkassoloven § 10 første ledd.

Det følger av inkassoloven § 10 annet ledd at betalingsoppfordringen skal angi

  • fordringshaverens navn
  • hva kravet gjelder
  • kravets størrelse og spesifikasjon av hovedkrav og tilleggskrav (forsinkelsesrenter, gebyrer, o.l.)
  • sats for eventuell forsinkelsesrente med tilhørende dato forsinkelsesrenten er beregnet fra
  • konsekvenser for unnlatt betaling (ytterligere kostnader for skyldneren og rettslig inndrivning)
  • opplysninger om retten til å kreve nemndsbehandling etter inkassoloven § 22, dersom kravet blir inndrevet av et foretak som driver inkassovirksomhet i medhold av bevilling etter inkassoloven § 5 første eller tredje ledd.

Det kan kreves gebyr for betalingsoppfordring dersom vilkårene er oppfylt, jf. inkassoforskriften § 1-2 og 1-3. Se Satser

Blir betalingsoppfordringen sendt i forbindelse med fremmedinkasso, reguleres hva som kan avkreves skyldner av bestemmelsene i inkassoforskriften kapittel 2.

Stikkord: betalingsoppfordring, purring inkassovarsel, innkasso

Forsinkelsesrenter

Standardkompensasjon

Rettslig inndrivelse