Generelt

Inkasso benyttes i de tilfeller hvor et krav ikke er blitt betalt. Prosessen reguleres av inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26.
Inkassoloven kommer til anvendelse på inndrivelse av krav for andre og inndrivning av egne krav (egen inkasso). Flere bestemmelser gjelder kun for inkassovirksomhet, som i henhold til inkassoloven § 2, er definert som «ervervsmessig eller stadig inndrivning av forfalte pengekrav for andre», herunder oppkjøp av krav og egen inndrivning av disse.

Reglene i inkassoloven kan på enkelte områder fravikes der begge parter er næringsdrivende, jf. inkassoloven § 3.

Her er eksempler på to alternativer ved inndrivning av ubetalte krav.

Stikkord: innkasso

Purring

Inkassovarsel

Tvist/innsigelse mot kravet

Betalingsoppfordring

Forsinkelsesrenter

Standardkompensasjon

Rettslig inndrivelse