Generelt

Purring

Inkassovarsel

Det følger av inkassoloven § 9 at før en kan sette i verk inkassotiltak skal det være sendt et inkassovarsel. Med inkassotiltak menes, i følge bestemmelsens forarbeider, ethvert tiltak for å oppnå betaling utover å sende inkassovarsel.

Et inkassovarsel skal:

  • være skriftlig, jf. inkassoloven § 9 første ledd bokstav a,
  • ikke sendes før fristen for å betale det opprinnelige kravet er utløpt,
  • inneholde en betalingsfrist på minst 14 dager fra det tidspunktet varselet ble sendt, jf. inkassoloven § 9 siste ledd

Inkassovarsel kan sendes elektronisk hvis du følger kravene i inkassoloven § 3a om å sende varselet på "betryggende måte". Se mer om hva som regnes som betryggende nedenfor.

Inkassotiltaket kan først iverksettes når betalingsfristen har løpt ut uten at beløpet er betalt, jf. inkassoloven § 9 første ledd bokstav b. Varselet bør være godt merket med at varselet er et inkassovarsel.

Inkassovarselet kan kun inneholde inkassogebyr/renter dersom følgende kriterier er oppfylt:

  • det må ha gått minimum 14 dager etter den opprinnelige betalingsfristen
  • det må opplyses om kravets størrelse
  • det må opplyses om hva kravet gjelder

Se inkassoforskriften § 1-2, 1-3 og begrensninger i antall purregebyr som kan sendes under forrige punkt.

Hva anses som betryggende måte:

  • Varsler som er sendt til en digital postkasse som mottakeren selv har opprettet, der mottakeren kan be om å bli varslet om meddelelsen per e-post eller SMS uten tilleggskostnad.
  • Varsler som er sendt i en portal som avsenderen vanligvis bruker til å kommunisere med mottakeren, hvor avsenderen vet at mottakeren har akseptert å bruke portalen og allerede er vant til å bruke den, og hvor kunden får varsel om meddelelsen per SMS eller e-post.
  • Varsler til en e-postadresse som skyldneren nylig har brukt til å kommunisere med avsenderen fra, dersom e-postadressen fremstår som vedkommendes egen e-postadresse.
  • Hvis en elektronisk meddelelse er sendt på en måte som gjør at den rent faktisk er kommet til mottakerens kunnskap, spiller det ingen rolle hvordan den er sendt.

Hvis du er i tvil om varselet er sent på en betryggende måte anbefaler vi at du i tillegg (i stedet) sender varselet på papir.

Se mal for inkassovarsel.

Stikkord: gebyr inkasso, gebyr inkassovarsel, inkasso gebyr, inkassogebyr, inkassovarsel, innkasso

Tvist/innsigelse mot kravet

Betalingsoppfordring

Forsinkelsesrenter

Standardkompensasjon

Rettslig inndrivelse