Generelt

Purring

Purring kan sendes når som helst etter at kravet er forfalt. En purring gir skyldneren en påminnelse om å betale, uten at det foreligger umiddelbar fare for inkasso. Det er ikke nødvendig å sende purring før inkassovarsel sendes. Før saken går til inkasso må det imidlertid sendes et inkassovarsel, som vist i punktet inkassovarsel under.

Dersom purringen ikke fører til innbetaling kan inkasso være neste steg for å inndrive kravet.

Purregebyr

Dersom det skal kreves purregebyr, følger det av inkassoforskriften § 1-2 første ledd at fordringshaveren kan kreve et beløp lik en tidel av inkassosatsen, hvis purringen er

  • sendt skriftlig (elektronisk kommunikasjon kan benyttes dersom meddelelsen er sendt på en "betryggende måte"),
  • tidligst 14 dager etter kravets forfall,
  • kravets størrelse er angitt og
  • det er gitt opplysninger om hva kravet gjelder.

Inkassosatsen fastsettes hvert år i inkassolovens forskrift. Se Satser.

Purringer kan sendes flere ganger, men inkassoforskriften § 1-3 begrenser muligheten til å kreve purregebyr. I følge bestemmelsen kan purregebyr kun kreves for enten

  • to purringer og etterfølgende betalingsoppfordring eller
  • for en purring, et inkassovarsel og en etterfølgende betalingsoppfordring.

Purregebyr for to purringer eller for både en purring og et etterfølgende inkassovarsel kan likevel kun kreves dersom en betalingsfrist på minst 14 dager for den første purringen er oversittet, se inkassoforskriften § 1-3 første ledd annet punktum.

Stikkord: innkasso

Inkassovarsel

Tvist/innsigelse mot kravet

Betalingsoppfordring

Forsinkelsesrenter

Standardkompensasjon

Rettslig inndrivelse