Generelt

Purring

Inkassovarsel

Tvist/innsigelse mot kravet

Betalingsoppfordring

Forsinkelsesrenter

Standardkompensasjon

I tillegg til renter kan en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader kreves i de tilfeller der kunden er næringsdrivende eller offentlig myndighet, jf. forsinkelsesrenteloven § 3a og forskrift om forsinkelsesrente § 2. Dersom det tidligere er krevet purregebyr, skal dette komme til fradrag i standardkompensasjonen.

Se Satser for standardkompensasjon.

Stikkord: innkasso

Rettslig inndrivelse