Rabatter ved kjøp

Rabatter ved salg

Gavesalg

Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Dersom rabatten på en vare eller tjeneste er så stor at salget må anses som et gavesalg, skal den delen av gavens alminnelige omsetningsverdi som det er betalt for, beregne avgift etter reglene for omsetning, mens det for den vederlagsfrie gavedelen, skal beregnes avgift etter reglene for uttak, se mval. § 3-23 d.

Stikkord: gave, presang, omsetning