PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Merverdiavgift

  Realisasjon - jordbruk og skogbruk

  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Overdragelse av virksomhet er fritatt for merverdiavgift, jf. mval. § 6-14. Bestemmelsen fastsetter et avgiftsfritak for omsetning av varer og tjenester i de tilfeller omsetningen av disse skjer som ledd i overdragelse av selve virksomheten. Se nærmere omtale i Merverdiaviftshåndboken § 6-14.

  Omsetning av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsloven, jf. mval. § 3-11.

  Stikkord:

  • moms,
  • mva,
  • landbruk,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan