Refusjon av sykepenger, foreldrepenger mm.

Refusjon av feriepenger

Relevante NAV skjemaer

For at trygdekontorene skal få de nødvendige opplysninger for å kunne beregne sykepenger, fødsels- og adopsjonspenger, omsorgs-, pleie- og opplæringspenger korrekt, må arbeidsgiver fylle ut og sende inn inntekstmelding.

Dersom arbeidsgiveren betaler lønn under fødsels- og adopsjonspermisjon, regnes skjemaet som et krav om refusjon.

Stikkord: inntekt og skatteopplysningsskjema