Generelt

Registrering

Samordnet registermelding Del 1

Det utenlandske selskapet registreres i enhetsregisteret og får et norsk organisasjonsnummer.
Dette gjøres ved å sende inn Samordnet registermelding

Viktige poster å være oppmerksom på:

  • Post 1 - Oppgi navn/foretaksnavn i hjemlandet
  • Post 4 - Oppgi forretningsadressen i det utenlandske foretakets hjemland
  • Post 5 - Oppgi representantens adresse
  • Post 8 - Kryss av for Norskregistrert utenlandsk foretak
  • Post 9a - Oppgi stiftelsesdato
  • Post 11 - Oppgi (nærings)-virksomhet som utøves i Norge
  • Post 12 - Oppgi enhetens norske representant. Dersom den norske representanten er en juridisk person, skal det i tillegg oppgis en kontaktperson. Hvis enheten er organisert som et enkeltpersonforetak i hjemlandet, skal innehaver oppgis.
  • Post 24 - Oppgi navn/foretaksnavn for virksomheten i Norge

Nødvendige vedlegg:

  • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet

eller

  • Firmaattest/registreringsbevis fra utenlandsk foretaksregister, eventuelt stiftelsesdokument

Alle vedlegg skal være på norsk.

Samordnet registermelding Del 2

I tillegg skal selskapet registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Både den utenlandske næringsdrivende og representanten skal underskrive.

For mer om registrering, se veiledning på Brønnøysundregistrene sine nettsider.

Stikkord: nuf momsregistrering, nuf mva-registrering, mva, merverdiavgift, merverdiavgiftsregistrering, moms

Regnskap og bokføring

Solidarisk ansvar

Salgsdokumentet

Representant og autorisasjonsplikt