PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Registrering

  Registrering i merverdiavgiftsregisteret ved representant

  Samordnet registermelding Del 1

  Det utenlandske selskapet registreres i enhetsregisteret og får et norsk organisasjonsnummer.
  Dette gjøres ved å sende inn Samordnet registermelding Del 1 - Hovedblankett (BR-1010B).

  Viktige poster å være oppmerksom på:

  • Post 1 - Oppgi navn/foretaksnavn i hjemlandet
  • Post 4 - Oppgi forretningsadressen i det utenlandske foretakets hjemland
  • Post 5 - Oppgi representantens adresse
  • Post 8 - Kryss av for Norskregistrert utenlandsk foretak
  • Post 9a - Oppgi stiftelsesdato
  • Post 11 - Oppgi (nærings)-virksomhet som utøves i Norge
  • Post 12 - Oppgi enhetens norske representant. Dersom den norske representanten er en juridisk person, skal det i tillegg oppgis en kontaktperson. Hvis enheten er organisert som et enkeltpersonforetak i hjemlandet, skal innehaver oppgis.
  • Post 24 - Oppgi navn/foretaksnavn for virksomheten i Norge

  Nødvendige vedlegg:

  • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet

  eller

  • Firmaattest/registreringsbevis fra utenlandsk foretaksregister, eventuelt stiftelsesdokument

  Alle vedlegg skal være på norsk.

  For mer om registrering, se veiledning på Brønnøysundregistrene sine nettsider.

  Samordnet registermelding Del 2

  I tillegg skal selskapet registreres i Merverdiavgiftsregisteret ved å sende inn Samordnet registermelding Del 2 - Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret (BR-1011B). Både den utenlandske næringsdrivende og representanten skal underskrive ”Samordnet registermelding” del 2.

  For mer om registrering, se veiledning på Brønnøysundregistrene sine nettsider.

  Stikkord:

  • merverdiavgiftrepresentant,
  • merverdiavgiftsrepresentant,
  • moms representasjon,
  • momsrepresentant,
  • mva representasjon,
  • mvarepresentant,
  • NUF momsregistrering,
  • NUF mva-registrering,
  • registrering i mva-register,
  • registrering utenlandsk næringsdrivende,
  • moms,
  • mva,
  • representasjon,
  • mva-registrering,
  • momsregistrering,
  429 1408 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan