Generelt

Registrering

Regnskap og bokføring

Den utenlandske næringsdrivende skal føre regnskap for sin virksomhet i Norge. Representanten skal også føre eget fullstendig avgiftsregnskap for utlendingens omsetning her i landet, for både kjøp og salg. Begge parter er ansvarlige for at bokføringsplikten overholdes for omsetning her i landet, og for å levere MVA-meldingen til avgiftsmyndighetene iht. merverdiavgiftsloven. Bokføringsplikten gjelder kun omsetningsregnskap og tilhørende dokumentasjon, og utløses fordi det foreligger plikt til å utarbeide og sende mva-melding til skattemyndighetene etter merverdiavgiftsloven, se bokføringsloven § 2 annet ledd.

Stikkord: moms, mva

Solidarisk ansvar

Salgsdokumentet

Representant og autorisasjonsplikt