Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Allmennaksjeselskaper (ASA)Ja/NeiHjemmel
RegnskapspliktJarl. § 1-2 første ledd pkt. 2
BokføringspliktJabfl. § 2 første ledd , jf. rl. § 1-2 første ledd pkt. 2
RevisjonspliktJarevl. § 2-1 første ledd , jf. § 2-1 annet ledd pkt. 1
Stikkord: aksjeforetak, foretak

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.