Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Ansvarlige selskaper (ANS og DA)Ja/NeiHjemmel
RegnskapspliktJa

rl. § 1-2 første ledd pkt. 4, jf. selskapsl. §§ 1-2 (1) bokstav a og § 1-1 (1)

Vilkår:

  • Salgsinntekt på 5 mill. kroner eller mer i året, eller
  • Gjennomsnittlig antall ansatte på 5 årsverk eller mer i året, eller
  • Antall deltakere flere enn 5, eller
  • Noen av selskapsdeltakerne har begrenset ansvar (typisk et AS)

Uavhengig av organisasjonsform har alle som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet full regnskapsplikt jf regnskapsloven § 1-2 nr. 5. Det gjelder blant annet revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere.

BokføringspliktJabfl. § 2 første ledd, jf. rl. § 1-2 første ledd pkt. 4
RevisjonspliktJa

revl. § 2-1, første ledd jfr annet ledd, 1. pkt og 3. pkt nr 4

Vilkår:

  • Regnskapspliktig (se over)
  • Driftsinntekter på 5 mill. kroner eller mer
  • Mer enn 5 deltakere
  • Samtlige deltakere er juridiske personer med begrenset ansvar (eks AS) og
  • Balansesum høyere enn 20 millioner kroner, eller
  • Gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn ti årsverk

Se unntak fra fravalgsmuligheten.

Stikkord: ansvarlig selskap, foretak

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.