Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.

ForeningerJa/NeiHjemmel
RegnskapspliktJa

rl. § 1-2 første ledd pkt. 9

Vilkår:

  • Har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner i året, eller
  • Gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk i året

Regnskapsplikt kan også følge av foreningens egen beslutning eller vedtekt eller vedtekt i det forbund foreningen er medlem i.

BokføringspliktJa/NeiVilkår for fritak:
  • Årets brutto driftsinntekt må ikke overstige kr 50 000
  • Du må være skattemessig bosatt i Norge
  • Foretaket ditt må ikke ha regnskapsplikt, jf. regnskapsloven § 1-2
  • Foretaket ditt må ikke være registreringspliktig, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1.
RevisjonspliktJa

revl. § 2-1 første ledd

Vilkår:

  • Regnskapsplikt (se over)
  • Driftsinntekter på 5 mill. kroner eller mer

Plikten til revisjon kan også følge av foreningsforhold eller knyttet til vedtektsbestemmelsen i foreningen eller forbundet. Alle toppklubber i fotballforbundet er f.eks. pålagt revisjonsplikt.

Stikkord: foretak