Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle* organisasjonerJa/NeiHjemmel
RegnskapspliktJa

jf. rl. § 1-2 første ledd , pkt. 9

Vilkår:

  • Har hatt eiendeler i året med verdi over 20 mill. kroner i året, eller
  • Gjennomsnittlig antall årsverk høyere enn 20 i året

Kan også ha regnskapsplikt etter særlovgivning eller etter interne regler. Ett eksempel på dette er "Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for alle organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske komité".

Se også «DNRS 1999-65 Regnskapsplikt for foreninger og stiftelser som ikke har økonomisk vinning som formål ».

BokføringspliktJa

Følger regnskapsplikten, jf bfl. § 2 første ledd , jf. rl. § 1-2 første ledd pkt. 9

I tillegg alle organisasjoner selv om de ikke har regnskapsplikt, dersom de har plikt til å levere næringsoppgave.

RevisjonspliktJa

revl. § 2-1 annet ledd 1. punktum,

Vilkår:

  • Regnskapsplikt (se over)
  • Driftsinntekter på 5 mill. kroner eller mer i året

* Institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål. Eksempler:

  • Interesseorganisasjoner som jobber for å fremme medlemmenes egne interesser
  • Veldedige organisasjoner
Stikkord: forening, foreninger, foretak

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.