Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Indre selskap *Ja/NeiHjemmel
RegnskapspliktJa

rl. § 1-2 første ledd pkt 4, jf. selskapsl. §§ 1-2 første ledd bokstav a og § 1-1 første ledd

Vilkår:

  • Salgsinntekt på 5 mill. kroner eller mer i året, eller
  • Gjennomsnittlig antall ansatte mer enn 5 årsverk i året, eller
  • Antall deltakere flere enn 5, eller
  • Noen av selskapsdeltakerne har begrenset ansvar (typisk et AS)
BokføringspliktJabfl. § 2 første ledd, jf. rl. § 1-2 første ledd nr. 4
RevisjonspliktJa

revl. § 2-1 første ledd .

Vilkår:

  • Regnskapsplikt (se over)
  • Mer enn 5 deltakere

Merk: Indre selskap skal sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret på e-post.

* Et indre selskap er et selskap som ikke opptrer som sådan utad. Indre selskap kan opprettes i formen som et ansvarlig selskap, et selskap med delt ansvar eller som et kommandittselskap. Det som skiller et indre selskap fra de andre selskapsformene, er at samarbeidet mellom deltakerne ikke fremtrer utad.

Stikkord: foretak

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.