Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommandittselskaper (KS)Ja/NeiHjemmel
RegnskapspliktJa

rl. § 1-2 første ledd pkt. 4, jf. selskapsl. §§ 1-2 første ledd bokstav a og § 1-1 første ledd

Vilkår:

  • Salgsinntekt på 5 mill. kroner eller mer i året, eller
  • Gjennomsnittlig antall ansatte mer enn 5 årsverk i året, eller
  • Antall deltakere flere enn 5, eller
  • Noen av selskapsdeltakerne har begrenset ansvar (typisk et AS)
BokføringspliktJabfl. § 2 første ledd , jf. rl. § 1-2 første ledd pkt. 4
RevisjonspliktJa

revl. § 2-1 første ledd, første ledd jfr annet ledd pkt 3

Vilkår:

  • Regnskapspliktig
  • Driftsinntektene av den samlede virksomhet er fem millioner kroner eller mer, og
  • Komplementaren er en juridisk person med begrenset ansvar (ofte AS), og
  • Kommandittselskapet har balansesum høyere enn 20 millioner kroner, eller
  • Gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn ti årsverk
Stikkord: ks, komandittselskap, kommandittselskap, foretak

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.