Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

KF og IKSJa/NeiHjemmel
RegnskapspliktJa

rl. § 1-2 første ledd pkt. 12

Interkommunale selskaper: jf intkomsel. § 27

  • det kan i selskapsavtalen bestemmes at selskapet i stedet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.

Kommunale selskaper: jf koml. § 48

  • skal følge kommunale regnskapsprinsipper.
BokføringspliktJa

Lov om interkommunale selskaper § 27

  • Bokføringsloven § 2
RevisjonspliktJarevl. § 2-1
  • Interkommunale selskaper, se intkomsel. § 28
  • Kommunale selskaper, se koml. § 78

Se også «DNRS 1999-13 Revisjon av kommunale selskaper mv.» og «UFT 020710 Revisjon av kommunalt eide aksjeselskaper».

Stikkord: foretak

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.