Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommuner og

fylkeskommuner

Ja/NeiHjemmel
RegnskapspliktJa

rl. § 1-2 første ledd pkt. 12

Kommuneloven § 48

Regnskapsforskriften § 1 og 3

  • skal følge kommunale regnskapsprinsipper, jf GKRS - God Kommunal RegnskapsSkikk.
BokføringspliktJa

Regnskapsforskriften § 2

  • Bokføringsloven § 3 til 8
  • Bokføringsforskriften kapittel 2, 3, 4, 5, 6 og 7
RevisjonspliktJa

Kommuneloven § 78 og § 79

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 2

Stikkord: foretak

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.