Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)*Ja/NeiHjemmel
RegnskapspliktJa

rl § 1-2 første ledd pkt 13

Vilkår:

  • Utøver eller deltar i næringsvirksomhet i Norge og er skattepliktig for denne til Norge:
    • NUF er skattemessig hjemmehørende i Norge, dersom ledelsen på styrenivå foregår her i riket
    • Der styreledelsen foregår i utlandet, vil filialen være skattepliktig til Norge for virksomheten som drives i Norge
BokføringspliktJa

Følger regnskapsplikten.

Et NUF kan også bli pålagt bokføringsplikt av skattemyndighetene.

RevisjonspliktJa

revl. § 2-1 første ledd og annet ledd jfr sjette ledd

Vilkår:

  • Regnskapsplikt (se over), og
  • Driftsinntektene er 5 mill. kroner eller mer de siste tolv måneder, eller
  • NUF'et er under tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven § 1. Finanstilsynet kan ved forskrift pålegge andre foretak som er under tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven § 1 revisjonsplikt, dersom det er nødvendig av hensyn til tilsynet med virksomheten.

* Noen med tilknytning til Norge etablerer foretak med begrenset ansvar i utlandet, men driver hele virksomheten i Norge.

Stikkord: selskap, bedrift, foretak

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.