Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Samvirkeforetak* og økonomiske foreningerJa/NeiHjemmel
RegnskapspliktJa

rl. § 1-2 første ledd pkt. 7

Vilkår:

  • Salgsinntekter i året på over 2 mill. kroner
BokføringspliktJabfl. § 2 annet ledd
RevisjonspliktJa

revl. § 2-1 første ledd , jfr annet ledd, jf. samvirkeloven § 97

Vilkår:

  • Regnskapsplikt (se over)
  • Driftsinntekter på 5 mill. kroner eller mer

* Med samvirkeforetak menes vanligvis en sammenslutning som har til hovedformål å fremme de økonomiske interessene til medlemmene. Det skjer gjennom deres deltakelse i virksomheten som forbrukere, leverandører eller på liknende måter.

Stikkord: forening, foreninger, samvirkelag, foretak

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.