Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Statsforetak (SF)*Ja/NeiHjemmel
RegnskapspliktJarl. § 1-2 første ledd pkt. 3
BokføringspliktJabfl. § 2 første ledd , jf. rl. § 1-2 første ledd pkt. 3
RevisjonspliktJastatssel. § 43, jf. revl. § 2-1 tredje ledd

* En norsk selskapsform regulert av lov om statsforetak av 30. august 1991. Statsforetak stiftes av Kongen i statsråd og eies av den norske stat i sin helhet, representert ved et departement. Eksempler på statsforetak:

  • Statnett SF
  • Statkraft AS
  • Statskog SF
Stikkord: selskap, bedrift, foretak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Verdipapirfond

Foreninger mv.