Generelt

Aksjeselskaper (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)

Ansvarlig selskaper (ANS/DA)

Apotek

Advokater

Boligbyggelag, borettslag og eierseksjoner

Enkeltpersonsforetak

Frivillige og ideelle organisasjoner

Indre selskap

Kommandittselskaper (KS)

Kommuner og fylkeskommuner

Kommunale og interkommunale selskaper

Kommunale og fylkeskommunale foretak

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Statsforetak

Samvirkeforetak og økonomiske foreninger

Stiftelser

Stiftelser*Ja/NeiHjemmel
RegnskapspliktJa

rl. § 1-2 første ledd pkt. 10

Se også «DNRS 1999-65 Regnskapsplikt for foreninger og stiftelser som ikke har økonomisk vinning som formål ».

BokføringspliktJabfl. § 2 første ledd , jf. rl. § 1-2 første ledd pkt. 10
RevisjonspliktJarevl. § 2-1 første ledd , jf. annet ledd nr 5. Stiftelsesloven § 43.

* En formuesverdi som blir stilt til rådighet for et bestemt formål. Registreres i Stiftelsesregisteret.

Årsregnskapet med årsberetning og revisjonsberetning skal ikke sendes til Stiftelsestilsynet, men til Regnskapsregisteret i Brønnøysund senest én måned etter fastsettingen av årsregnskapet, jf. regnskapsloven § 8-2 første ledd. Fra 1. januar 2015 kan regnskap kun sendes inn elektronisk via Altinn.

Stikkord: foretak

Verdipapirfond

Foreninger mv.