Revisjonshonorar

Kjøp av rådgivningstjenester

Kjøp av regnskaps- og bokføringstjenester

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6705 Regnskapshonorar
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på regnskaps- og bokføringstjenester til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Stikkord: forretningsfører, forretningsførsel, honorar, regnskapsfører, regnskapsføring, regnskapshonorar, regnskapskontorer, regnskapstjenester, honnorar, erverv

Kjøp - fjernleverbare tjenester

Salg av tjenester

Salg - fjernleverbare tjenester