Revisjonshonorar

Kjøp av rådgivningstjenester

Kjøp av regnskaps- og bokføringstjenester

Kjøp - fjernleverbare tjenester

Konto
6700 Revisjonshonorar
Debet
6705 Regnskapshonorar
Debet

Merverdiavgift

Skattedirektoratet har uttalt at utførelse av regnskaps- og revisjonstjenester etter sin art ikke er knyttet til noe bestemt fysisk sted og derfor må anses som fjernleverbare tjenester.

Dersom en virksomhet innenfor avgiftsområdet kjøper slike tjeneste fra en næringsdrivende eller offentlig virksomhet utenfor avgiftsområdet, skal det beregnes reverse charge. Dvs. at mottaker skal beregne utgående avgift av fakturabeløpet (som er eks. mva). Dersom mottaker driver avgiftspliktig virksomhet kan inngående avgift fradragsføres i mva oppgjøret.

Bokføring

For bokføringen, se temaet Fjernleverbare tjenester - snudd avregning.

Stikkord: fjernlevering av tjenester, omvendt avgiftsplikt, reverse charge, reverce charge, erverv

Salg av tjenester

Salg - fjernleverbare tjenester