PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Revisjonshonorar

  Regnskaps- og revisjonstjenester

  • D6700 Revisjonshonorar
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  For små foretak må revisjonshonorar skilles mellom rene revisjonstjenester og rådgivningstjenester. I note 4 skal det opplyses separat hvor mye selskapet har kostnadsført i ordinært revisjonshonorar og vedrørende andre tjenester levert av revisor.

  For oversikt over opplysningsplikt i noter for øvrige foretak, se note 4 under relaterte kilder.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på revisjonstjenester til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Stikkord:

  • godtgjørelse,
  • honorar til revisor,
  • revisjonhonorar,
  • revisjonshonorar,
  • revisjonskostnader,
  • revisor,
  • honnorar,
  • revisorgodtgjørelse,
  • kostand,
  • omkostning,
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan