PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av tjenester

  Regnskaps- og revisjonstjenester

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Omsetning av regnskaps- og revisjonstjenester er avgiftspliktige, se mval. § 3-1. Virksomheten skal derfor beregne utgående merverdiavgift med høy sats ved utfakturering av slike tjenester.

  Stikkord:

  • bokføringstjenester,
  • forretningsførsel,
  • regnskapsføring,
  • regnskapshonorar,
  • revisjonshonorar,
  • honnorar,
  • revisorgodtgjørelse,
  • omsetning,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan