Dokumentasjon for etterutdanning

Regnskapsfører må kunne dokumentere at kravet til etterutdanning jf. regnskapsførerforskriften § 4-1 er oppfylt.

Gjennomført etterutdanning skal dokumenteres ved kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon. Kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon skal være utstedt av kursholder og inneholde:

  • navn på deltaker,
  • navn på kursarrangør,
  • emneområde,
  • kort beskrivelse av kursets innhold,
  • kursdato og
  • varighet/antall timer.

For kurs gjennomført hos Regnskap Norge eller DnR godtas utskrift/oversikt fra "min side". Av utskriften/oversikten må det fremgå samme informasjon som av et kursbevis, jf. liste ovenfor.

I tillegg til kursbevis skal regnskapsfører fylle ut en kronologisk oversikt over gjennomført etterutdanning.
Skjema som skal benyttes er:

«Regnskapsførers etterutdanning for årene 2011-2016»
«Regnskapsførers etterutdanning for årene 2013-2016»

Timer som ikke kan dokumenteres på ovennevnte måte vil ikke bli tatt hensyn til i vurderingen av om kravet til etterutdanning er oppfylt.

Se regnskapsførerforskriften § 4-2 første ledd.

Oppbevaring av dokumentasjonen