Dokumentasjon for etterutdanning

Oppbevaring av dokumentasjonen

Regnskapsfører må oppbevare dokumentasjon som viser at kravet til nødvendig etterutdanning er oppfylt for de seks foregående kalenderår. Oppfylling av etterutdanningskravet må kunne dokumenteres fra og med det fjerde året etter at regnskapsfører fikk sin autorisasjon. Se regnskapsførerforskriften § 4-2 annet ledd.