Naturalytelse

Rengjøring av egne lokaler

Kjøp - tjenester (utleide lokaler)

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
6360 Renhold
Debet

Merverdiavgift

Kostnader til rengjøring av utleide lokaler er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget for inngående merverdiavgift siden utleie av fast eiendom er unntatt fra loven, se mval. §§ 2-1 og 3-11.

Unntak

Utleier kan imidlertid søke om frivillig registrering, se mval. § 2-3, og vil da kunne fradragsføre inngående merverdiavgift i forbindelse med rengjøring av de utleide lokalene.

Stikkord: rengjøringshjelp, ryddetjenester, rydding, vask og puss, vaskehjelp, vindusvask, erverv

Salg