PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Naturalytelse

  Renhold

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Betaler arbeidsgiver for rengjøring av den ansattes private bolig, er dette som naturalytelse å regne.

  A-melding

  Arbeidsgiver som dekker rengjøring av den ansattes private bolig, må innrapportere ytelsen på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på naturalytelser til en ansatt, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • godtgjørelse,
  • hushjelp,
  • kjøp,
  • refusjon,
  • rengjøringshjelp,
  • renhold,
  • vask og puss,
  • vaskehjelp,
  • naturalytelse,
  Naturalytelse
  433 1410 104 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan