Naturalytelse

Rengjøring av egne lokaler

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6360 Renhold
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på rengjøringskostnader til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Rengjøring av egne lokaler gjelder f.eks:

  • vaskehjelp
  • matteleie
  • oppvaskmiddel
  • rengjøringsmidler
  • rengjøringsutstyr
  • ryddetjenester
  • trappevask
Stikkord: leie av matter, matter, mopp, oppvaskpulver, rengjøringsartikler, rengjøringshjelp, rengjøringsmiddel, rengjøringsmidler, renhold, renholdsartikler, rydding, såpe, vask og puss, vaskeartikler, vaskemiddel, vaskemidler, vaskepulver, vinduspuss, vindusvask, leasing, kmva

Kjøp - tjenester (utleide lokaler)

Salg