Naturalytelse

Rengjøring av egne lokaler

Kjøp - tjenester (utleide lokaler)

Salg

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av rengjøringstjenester er avgiftspliktig omsetning, se mval. § 3-1 (1).

Stikkord: rengjøringshjelp, vask og puss, vaskehjelp, vinduspussing, vindusvask, omsetning