Kjøp til bruk i virksomheten

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.
Debet

Merverdiavgift

For avgiftspliktige virksomheter og frivillig registrerte utleievirksomheter, se mval. § 2-3 (1) og (3), kan merverdiavgift fradragsføres ved kjøp av renovasjons-, vann- og avløpstjenester, se mval. § 8-1.

Utleievirksomhet som ikke er frivillig registrert blir den inngående merverdiavgiften en endelig kostnad.

Stikkord: avfall, avfallsbehandlingstjenester, avfallsdeponering, boss, container leie, deponi, deponigebyr, deponikostnader, feieravgift, feiing, gebyr vann og avløp, gjenvinning, kloakkanlegg, kloakkavgift, kloakktilknytningsavgift, kloakktjenester, kommunale avgifter, næringsavfall, renovasjonsavgift, renovasjonstjenester, restavfall, skroting, spesialavfall, søppel, søppelhåndtering, søppelkontainer, søppeltømming, tilknytningsavgift, vann og avløpsavgift, vann og avløpsgebyr, vann- og kloakkavgift, vannavgift, søppel, avfalls, boss, avfall, konteiner, leasing, kostand, omkostning, kmva, nye, erverv, kommandittselskap

Salg - tjenester