Definisjon av representasjon

Representasjon er tiltak som henvender seg utad til personer, bedrifter mv. som ikke er knyttet til bedriften.

Hvem som er knyttet og ikke knyttet til bedriften

Eier, aksjonær, ansatt og styremedlem anses som knyttet til bedriften i denne sammenhengen. Det samme gjelder foretakets valgte revisor. Dersom den valgte revisoren er et revisjonsselskap, gjelder dette bare for den aktivt utøvende revisor fra revisjonsselskapet.

Eksterne aktører, som f.eks. regnskapsførere, konsulenter, forhandlere, leverandører og selgere, anses ikke som knyttet til bedriften dersom de er selvstendig næringsdrivende og ikke ansatte i bedriften.

I noen tilfeller følger det av en oppdragsavtale mv. at personer ansatt hos en oppdragstaker mv. kan delta på tiltak som arrangeres for bedriftens egne ansatte. Dette gjelder for eksempel ved langvarige oppdrag, hvor det avtales at oppdragstakers ansatte skal kunne benytte seg av velferdsordninger på linje med egne ansatte. Dette anses ikke som representasjon, men et velferdstiltak for oppdragstakers ansatte.

Innholdet i tiltaket

Representasjon er ofte servering til f.eks. forretningsforbindelser, eller servering i forbindelse med kontakt med offentlige organer, besøk av delegasjon, besøk av pressefolk, besøk av foreninger mv. ved omvisninger. Representasjon kan også bestå av reiser til større sportsarrangementer, jakt- og fisketurer o.l. Representasjon kan også være gaver til forretningsforbindelser mv. (se tema Gaver til forretningsforbindelser), drift av representasjonsbygninger, -båter, -biler mv.

Stikkord: kundepleie

Representasjonskostnader, ikke skattemessig fradrag

Representasjonskostnader, skattemessig fradrag

Fordelsbeskatning og opplysningsplikt