PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Definisjon av representasjon

  Representasjon

  Representasjon er tiltak/aktiviteter som henvender seg utad til personer, bedrifter mv. som ikke er knyttet til bedriften som eier, ansatt, styremedlem, aksjonær mv., se FSSD § 6-21-1 (2). Tiltaket har som formål å opprettholde eller knytte nye forretningsforbindelser, ofte i tilknytning til forhandlinger eller demonstrasjon av varer eller tjenester.

  Valgt revisor anses i denne forbindelse som knyttet til bedriften. Dersom den valgte revisor er et revisjonsselskap, gjelder dette bare for den aktivt utøvende revisor fra revisjonsselskapet.

  Eksterne aktører, som f.eks. regnskapsførere, konsulenter, forhandlere, leverandører og selgere, anses ikke som knyttet til bedriften dersom de er selvstendig næringsdrivende og ikke ansatte i bedriften.

  I noen tilfeller følger det av en oppdragsavtale mv. at personer ansatt hos en oppdragstaker mv. kan delta på tiltak som arrangeres for bedriftens egne ansatte. Dette gjelder for eksempel ved langvarige oppdrag, hvor det avtales at oppdragstakers ansatte skal kunne benytte seg av velferdsordninger på linje med egne ansatte. Dette anses ikke som representasjon, men et velferdstiltak for oppdragstakers ansatte.

  Representasjon vil i mange tilfeller være bevertning av forretningsforbindelser ofte i tilknytning til kontakt med offentlige organer og besøk av delegasjon/pressefolk/omvisninger/foreninger mv. Det kan også være reiser til større sportsarrangementer, jakt- og fisketurer o.l., gaver til forretningsforbindelser mv. (se tema Gaver til forretningsforbindelser) eller drift av representasjonsbygninger, -båter, -biler mv.

  Stikkord:

  • kundepleie,
  Definisjon av representasjon
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan