Rimelige lån i arbeidsforhold

For pensjonister

Lønn
5240 Rentefordel
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Folketrygdens grunnbeløp

Normrentesatser

Lønn

Dersom arbeidsgiver yter lån til tidligere ansatte som har gått av med pensjon, skal rentefordelen beregnes med tilsvarende regler som for ansatte i arbeidsforhold. Den beregnede verdien av skattepliktig fordel skal innrapporteres på a-meldingen.

Lån under 3/5 G på utbetalingstidspunktet, med tilbakebetalingsplikt innen ett år skal ikke behandles som rimelig lån.

A-melding
Stikkord: normrente, rentefordel, rimelig lån, ansettelsesforhold