Avgiftsfritt salg

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
Kredit

Merverdiavgift

Salg av brukte kjøretøy som omfattes av reglene for omregistreringsavgift (tidligere registrert i Norge), er fritatt for merverdiavgift. Fritaket gjelder også for kjøretøy som nevnt i Stortingets vedtak om omregistreringsavgift § 1 avgiftsgruppe c og som har tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer. Se mval. § 6-7 (3) og fmva. § 6-7-3. Se temaet Omregistreringsavgift.

Følgende kjøretøy omfattes av reglene for omregistreringsavgift, jf. Stortingets vedtak om omregistreringsavgift:

  • Mopeder, motorsykler og beltemotorsykler (snøscooter)
  • Personbiler
  • Lastebiler, trekkbiler, varebiler, kombinerte biler, campingbiler, beltebiler og busser med tillatt totalvekt inntil 7 500 kg
  • Biltilhengere, herunder semitrailere og campingtilhengere, med egenvekt (typegodkjent) over 350 kg

Salg av kjøretøy som har vært brukt privat eller til andre formål som ikke har gitt fradragsrett for inngående merverdiavgift er unntatt fra loven, se Avgiftsunntatt salg.

Dersom et avregistrert kjøretøyer selges, skal det hverken svares omregistreringsavgift eller merverdiavgift. Ved påskilting av et slikt kjøretøy, skal omregistreringsavgift betales, men ikke merverdiavgift.

For salg av personkjøretøy som er benyttet i utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet og som selges/omdisponeres til ikke fradragsberettiget bruk før det har gått fire år (fom. 1. januar 2015) eller tre år (2014 eller tidligere) etter registrering, se tema Tilbakeføring av tidligere fradragsført mva.

Stikkord: avskiltet, avskilting, bil, biltilhenger, omsetning, driftsmidler, driftsløsøre

Avgiftsunntatt salg

Avgiftspliktig salg

Tilbakeføring av tidligere fradragsført mva