Avgiftsfritt salg

Avgiftsunntatt salg

Avgiftspliktig salg

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
Kredit

Merverdiavgift

Det skal beregnes utgående merverdiavgift ved salg av brukte kjøretøy som ikke inngår i Stortingets vedtak om omregistreringsavgift. Se temaet «Omregistreringsavgift».

Kjøretøy som ikke inngår i vedtaket er følgende:

  • Bruktimporterte kjøretøy
  • Traktor og traktortilhenger
  • Truck, hjullaster, gravemaskin

Ved salg av brukt tilhenger med en egenvekt under 350 kg, skal det beregnes merverdiavgift ved salg fra en merverdiavgiftspliktig virksomhet siden tilhengere under 350 kg ikke er omfattet av omregisteringsavgift.

Stikkord: bil, biltilhenger, omsetning, driftsmidler, driftsløsøre

Tilbakeføring av tidligere fradragsført mva