Avgiftsfritt salg

Avgiftsunntatt salg

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3883 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsunntatt salg
Kredit

Merverdiavgift

Salg av brukte kjøretøy som er blitt brukt privat eller til andre formål som ikke har gitt fradrag for inngående merverdiavgift, herunder salg av driftsmidler som er brukt i forbindelse med avgiftsunntatt virksomhet, er unntatt fra merverdiavgift jf. mval. § 3-19.

Stikkord: omsetning, driftsmidler, driftsløsøre

Avgiftspliktig salg

Tilbakeføring av tidligere fradragsført mva