Avgiftspliktig salg

Avgiftsfritt salg

Avgiftsfrie tilknyttede varer og tjenester

Brukte fritidsbåter solgt fra forhandler

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Salg av brukte fritidsbåter som selges fra forhandler er i utgangspunktet avgiftspliktig.

Den såkalte avansemetoden kan benyttes i de tilfeller der selgeren ikke har beregnet avgift ved salget til videreforhandleren (f.eks. der selger er privatperson) og heller ikke har hatt fradragsrett da varen ble anskaffet. Er disse kriteriene oppfylt og forhandler kjøper den brukte varen for videresalg, kan avansemetoden brukes. For mer om beregning av mva etter avansemetoden, se tema Kunstverk - Avansemetoden. Denne metoden kan ikke brukes dersom båten har vært brukt som driftsmiddel hos forhandleren.

Dersom fritidsbåten er brukt som driftsmiddel, se temaet Salg av driftsmidler.

Stikkord: omsetning av brukte fritidsbåter, salg, omsetning, ferje