Salg av firmahytte

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
1160 Boliger, inklusive tomter
Kredit
3883 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsunntatt salg
Kredit
3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler
Debet

Merverdiavgift

Omsetning av fast eiendom faller utenfor merverdiavgiftsloven, det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift av salgsvederlaget. Se mval. § 3-11 (1).

Vær oppmerksom på reglene om justeringsplikt etter mval. § 9-1, se tema om justering av inngående mva. Det må inngås en justeringsavtale mellom selger og kjøper hvis selger skal unngå å måtte tilbakeføre eventuell fradragsført mva, eksempel på justeringsavtale

Eksempel salg av firmahytte
Stikkord: omsetning, bedriftshytte

Salgskostnader