Salg av firmahytte

Salgskostnader

Merverdiavgift

Er det fradragsrett for inngående avgift på kostnader tilknyttet salget? Slike kostnader kalles ofte for transaksjonskostnader, og kan være kostnader for megler-, advokat-, annonser- og due diligencetjenester etc.

Skattedirektoratets klare utgangspunkt er at det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til avgiftsunntatt salg av fast eiendom, se SKD 201216 som henviser til UTV 2015/1373 (Telenor ASA) og FIN 010915.

For mer se temaet om transaksjonskostnader.

Skatt

Salgskostnader som meglerprovisjon og premie til eierskifteforsikring mv. vil redusere salgssummen, og påvirke gevinst- / tapsberegningen.

I de tilfeller der en eventuell gevinst er skattefri, vil heller ikke salgskostnadene være skattemessig fradragsberettigede.

Bokføring

Eksempel salg av firmahytte
Stikkord: omsetning, kostand, omkostning, bedriftshytte