Merverdiavgift

Salg av honning er merverdiavgiftspliktig jf mval § 3-1. Honningen kan enten selges rett til sluttbruker eller til en sentral for for foredling av honning, eksempelvis Honningcentralen:

  • Ved salg til forbruker benyttes merverdiavgiftsats for næringsmidler, se satser for næringsmidler som nevnt i mval. § 5-2 (redusert sats / middels sats).
  • Ved salg til sentral benyttes alminnnelig sats, jf mval § 5-1
Stikkord: moms, mva, omsetning

Regnskap

Skatt