Merverdiavgift

Regnskap

Skatt

Salg av honning er skattepliktig inntekt, jf sktl § 5-1.

Stikkord: omsetning