Allmenninger

Foreninger tilsluttet NJFF

Andre grunneiere

Skatt

Lønn

Ansattes utnyttelse av jaktrett for elg

Hvis ansatte og pensjonister som har vært ansatt hos skogeieren får overdratt hele utnyttelsen av elgjakten vederlagsfritt, regnes dette fullt ut som lønn (naturalytelse). Se Skatte-ABC - Skogbruk punkt 18.17.3 for nærmere omtale av verdsettelse og unntak fra beskatning.

Stikkord: arbeidsvederlag, omsetning

Regnskap skogbruk