Salg til meieri (melkeoppgjør)

Småsalg direkte til forbruker

Uttak av melk

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %

Skatt

I takseringsreglene § 3-2-3 a finner du normalsatser for verdien av uttatt melk per husstandsmedlem til bruk ved bokføring/skattefastsetting. Se Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Uttak av melk til privat bruk for eieren og hans husstand er fritatt for merverdiavgift, se mval. § 6-20 (1). Det samme gjelder for uttak av melk til ansatte forutsatt at uttak ikke medfører avkorting i lønn og uttak av melk til oppfyllelse av forpaktningskontrakter såfremt dette er avtalt på forhånd og ikke medfører avkortning i forpaktningsavgift. Se MVA-håndboken.

Regnskap

Uttak av melk til husstand

KontoKontonavnMva kodeD/K
3160Uttak av varer til privat bruk (avgiftsfritt)5Kredit
2064Uttak av varer og tjenester til privatDebet

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Stikkord: omsetning