Salg - fysisk medium

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Programvaren bokføres som en vare dersom den leveres på fysisk medium, se mval. § 1-3 (1) b, og det skal beregnes utgående merverdiavgift etter mval. § 3-1 (1).

Se eget underpunkt om levering av programvare digitalt.

Stikkord: programvarer, software, dataprogram, omsetning, medie

Salg og vedlikehold - digitalt medium

Leieinntekt - lisenser