Salg - fysisk medium

Salg og vedlikehold - digitalt medium

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Programvaren bokføres som en tjeneste dersom den leveres digitalt, se mval. § 1-3 (1) c, f.eks. over nettet, og det skal beregnes utgående merverdiavgift etter mval. § 3-1 (1).

Følgende anses også som tjenester:

  • vedlikeholdstjenester
  • salg av rettigheter til bruk av programvaren
  • skreddersydd og individualisert programvare, uansett hvilken leveringsform som benyttes

For opplæring i forbindelse med salg av programvare og avgrensning mellom avgiftspliktig opplæring og undervisning som er unntatt fra loven, se MVA-håndboken § 3-5. Undervisningstjenester mv. og tema Undervisning og kurs.

Stikkord: antivirus, cad, dak, dap, database, edb-software, fakturaprogram, internettjenester, lisensinntekter, opplæring, oppslagsverk, programvarer, regnskapsprogram, reservedeler, serverplass, skytjenester, virusprogram, webhosting, webhotel, webhotell, programvare, faktureringsprogram, intekter, software, dataprogram, omsetning, reparasjon, medie

Leieinntekt - lisenser