Salg av varer

Salg av tjenester

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av tjenester som gjelder reklame og markedsføring er avgiftspliktig salg. Det skal derfor beregnes utgående avgift med høy sats på omsetning av slike tjenester. Se mval. § 3-1.

Eksempler:

  • Designtjenester
    • Utarbeidelse av profil og logo
    • Design og programmering av websider
  • Reklame i radio og fjernsyn
  • Markedsanalyse
  • Telemarketing
  • Annonsetjenester
  • Andre reklame- og markedsføringstjenester
Stikkord: annonsering på billetter, annonsering på lodd, annonsesalg, brosjyrer, domeneavgifter, domenenavn, domener, fotografering, grafisk design, promotering, radioreklame, reklame på billetter, reklame på lodd, reklameannonse, reklamebilder, reklamefilm, reklameinntekter, reklamekampanjer, reklamemateriell, reklameoppdrag, reklametjenester, sosiale medier, sponsoravtaler, stillingsannonse, tv, webdesign, web-design, omsetning, jernbane, kmva, intekter, medium, fjernsyn

Salg av varer og tjenester til utlandet